Her kan du møde vores nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 3. Medlemmerne vælges for en toårig periode, således at i lige år vælges et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer.

Mød Bestyrelsen

Anita Bramgaard

Anita Bramgaard

Bestyrelsesmedlem
Hanne Schiøtt Jensen

Hanne Schiøtt Jensen

Kasserer
Lotte Løve

Lotte Løve

Næstformand
Michael Løve

Michael Løve

IT-Ansvarlig
Michelle Allingham De Cordier

Michelle Allingham De Cordier

Suppleant
Pia Jensen

Pia Jensen

Formand
Sune Bramgaard

Sune Bramgaard

Bestyrelsesmedlem