Hvem er vi?

I gennem et par år havde Dalmosehallens bestyrelse gentagne gange overvejet, hvorvidt den skulle beslutte at etablere et motionscenter i Dalmosehallen. Overvejelserne skyldes dels at tidens trend for mange mennesker er flyttet fra holdidræt til enkeltmands idræt og dels at mange mennesker i hallens lokalområde ikke dyrker den form for idræt, der er kendetegnet for brugen af Hallen.

Efter flere overvejelser besluttede hallens bestyrelse i løbet af året 2003, at der skulle indrettes et motionscenter i Dalmosehallen. Ret hurtigt blev der nedsat en gruppe, der skulle stå for indkøbet af maskiner og en anden gruppe, der skulle stå for det økonomiske omkring etableringen af motionscentret.

I planlægningsfasen har det hele tiden været vigtigt for initiativtagerne, at et kommende motionscenter på alle måder skulle leve op til de krav, der stilles til et moderne motionscenter.

Med hjælp fra en fysioterapeut samt besøg på andre motionscentre etableret i haller, blev det besluttet at indkøbe de maskiner, der i dag står i Dalmosehallens Motionscenter.

Den økonomiske ramme for indkøb til og indretning af Dalmosehallens Motionscenter har løbende været fulgt af den gruppe der blev nedsat, således at man fra begyndelsen har været sikker på, at økonomien omkring Motionscentret har været bæredygtig. Ud over at der er søgt penge til etablering fra forskellige fonde, bl. a. D.G & I, har også Gimlinge Idrætsforening, IF62 og Dalmosehallen været med til at gøre det muligt at etablere Motionscentret.

Motionsklubben Aktivitet & Samvær stiftes

Fra projektets start har det hele tiden været meningen, at omkring Motionscentret, skulle der etableres en ny klub. På en stiftende generalforsamling i slutningen af 2003 blev foreningen ”Motionsklubben Aktivitet & Samvær” etableret. Denne klub har nu det fulde ansvar for foreningen. – Alle aktive i Motionscentret er automatisk medlem af ”Motionsklubben Aktivitet & Samvær”.

Det er ikke alt personalet i motionscenteret der er uddannet instruktør men, motionscentrets vil altid være bemandet og du vil altid kunne bestille tid til at få lagt et program samt vejledning til brug af centeret udstyr hos en instruktør. Instruktørgruppen består af en række frivillige, der har fået en kort uddannelse med henblik på at betjene brugerne på bedste måde. Blandt instruktørerne findes også to fysioterapeuter, der tager sig af de udøvere, der på den ene eller anden måde er nødt til at have professionel bistand i brugen af maskinerne.

Det har hele tiden været hensigten at Motionscentret skulle være til gavn for alle.

Alle skal være velkomne

Alle, der har lyst til at komme i Motionscentret, skal føle at de er velkommen. Det gælder hvad enten man er ung eller gammel, tyk eller tynd. Det er klubbens ønske, at det skal være rart og at der skal være en god stemning, når man kommer ned i Motionscentret.

Vi synes selv, at vi fra starten har fået etableret et lyst og venligt Motionscenter, med solarium, nye og tidssvarende maskiner og med en række instruktører, der med glæde og entusiasme er behjælpelig over for medlemmerne.

Vi håber at vi med Motionscentret har fået skabt en idrætsaktivitet i Dalmosehallen, der fremover vil blive til gavn og glæde for alle, der måtte ønske at blive medlem af ”Motionsklubben Aktivitet & Samvær”.

Vel mødt i Motionsklubben Aktivitet & Samvær!!!!!!!

BodyBike

 

 

Velkommen til Bodybike træning i MAS

 

 

Få en gratis prøvetime

Før du tilmelder dig til motionscenteret kan du få en gratis prøvetime.